Ingrid Dassen, Coaching Training en Advies

Mogelijkheden

Individuele coaching

Iris (39): “Ik stap lichter de deur uit terwijl het toch zo zwaar was”

Levensvragen, loopbaangerelateerde vragen, coaching bij reïntegratie, na een langere periode van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap, of preventieve coaching (‘onderhoud’) of ter ondersteuning van individuele groei en ontwikkeling. De ervaring leert dat thema’s die in het werk spelen vaak een relatie hebben met ons privé-leven, waar we dan dezelfde dingen tegenkomen. Voor mij zijn die twee terreinen dan ook niet strikt gescheiden.

We zoeken een methode die bij je past, waar jij je goed bij voelt. Ik reik mogelijkheden aan uit mijn koffer met gereedschappen, jij kiest. Praten, verhalen vertellen, mediteren, wandelen, boeken gebruiken, tekenen, iets visualiseren, werken met beeld. Alles is mogelijk.

Inspiratiegroep
Soms ben je niet op zoek naar een coach, maar wil je wel gevoed en geïnspireerd worden of je hebt al een keer een coachingstraject gedaan en wil je proces onderhouden. Met wisselende, kleine groepen kom ik samen om bepaalde thema’s te bespreken, experimenten aan te gaan, inspiratie te vinden en nieuwe energie te krijgen. Voorbeelden van thema’s zijn innerlijke wijsheid, eenzaamheid, mededogen, lijden, meditatie, plezier in je werk creëren, ondernemend in het leven staan. Je kan ook op eigen initiatief een groep samenstellen en in overleg met mij een thema/onderwerp bepalen. Er kunnen kleine korte ontmoetingen zijn bijvoorbeeld een middag/avond bij een bijzondere gelegenheid. Soms geef ik lezingen over thema’s die mij boeien en wellicht wil je mij daarvoor vragen.
Ingrid Dassen, coaching en advies

Teambegeleiding

“Luisteren gaat veel beter als je zelf ook gehoord wordt” (Loesje)

Teambegeleiding kan in alle soorten en maten.Ik werk met inspiratiegroepen, meditatiegroepen, als procesbegeleider bij teamdagen of bij feestelijke bijeenkomsten bij afscheid of viering in een team. Het kan gaan om het begeleiden van bijeenkomsten, bij vragen en ontwikkeling rondom teamvorming en veranderingsprocessen maar ook bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals een overlijden, agressie of misbruik kan inzet van een procesbegeleider een mogelijkheid zijn.

In sommige gevallen geniet een combinatie van individuele en collectieve werkwijzen de voorkeur, bijvoorbeeld coaching van leidinggevende én team(-leden).

Begeleide intervisie

“Haar zuurstof doorlatende humor heeft veel toegevoegde waarde voor haar cliënten”

Voor begeleiders, leidinggevenden en agogen. Begeleide intervisie is mogelijk voor een groep van minimaal drie en maximaal zes personen. In bijeenkomsten van drie uur treed ik op als gespreksleider met gebruik van verschillende methodieken. We wisselen uit hoe het met iedereen gaat en per bijeenkomst behandelen we een thema (bijvoorbeeld ‘leidinggeven en persoon’) of twee á drie casussen.

Soms kunnen spanningen optreden tussen een organisatie en ouders/cliënt. Dan kunnen oudergesprekken een oplossing bieden.  Samen inventariseren we de ontstane problemen en onderzoeken we mogelijkheden met als uiteindelijk doel het stimuleren van communicatie en samenwerking.

Ook kunnen oudergesprekken worden ingezet ter ondersteuning van vragen over de opvoeding en begeleiding bij seksualiteit en samenhangend gedrag. Ook vragen rondom verwerking en acceptatie vragen van het hebben van een kind met een beperking, kunnen onderwerp zijn van een oudergesprek.

Lezing en themabijeenkomsten

“Met Ingrid samenwerken is een feest” (Elisabeth Moulen)

Aan de hand van een thema of een vraag organiseer ik alleen of samen met anderen een bijeenkomst of lezing, die aansluit bij de vraag. Zo gaf ik met Elisabeth Moulen voor het Wereldmuseum Rotterdam in het kader van de tentoonstelling Tibet en de 14 dalai -lama’s in betreffend museum de lezing “Hoe coach ik mezelf en de ander vanuit boeddhistisch perspectief?”

Bij de vakgroep Oosterse filosofie van de VU was ik betrokken bij hun programma boeddhistische basisinzichten: Studenten van het vak Oosterse filosofie van de VU publiceren een essay, geschreven tijdens hun colleges. Drie boeddhisten van verschillende stromingen geven hun commentaar op de essays en dat commentaar wordt bij de essays gepubliceerd. Tijdens een bijeenkomst op 22 juni op de VU geven de boeddhisten hun visie op de Zin van het Leven en geven aan de hand van enkele afbeeldingen hun eigen interpretatie op de drie boeddhistische basisinzichten.